Gotoclient treballa com a agència de generació de leads, amb serveis orientats a la venda, tals com construcció de funnels o embuts de conversió, gestió de funnels o embuts online, i programes de generació de leads tant a curt com a llarg termini