Sonic Wall- Identity creation

Branding & Positioning

El problema

Sonic Wall es va acostar a la nostra agència per demanar ajuda amb la creació d’identitats per a la seva solució de ciberseguretat.

Similar issue? Talk to us!

Els objectius

El client desitjava una identitat distintiva i convincent per a la seva línia de productes Sonic Wall. Necessitaven diferenciar-se en un mercat competitiu i crear una imatge de marca que ressonés amb el seu públic objectiu.

Project website link

El pla

Hem realitzat una àmplia investigació i anàlisi de mercat per obtenir informació sobre el panorama competitiu i les preferències del públic objectiu. Això ens va permetre entendre les tendències del mercat i crear una identitat única que captivaria l’audiència. A partir dels resultats de la investigació, vam desenvolupar una identitat de marca completa per a Sonic Wall.

Read our inbound marketing guide


Els resultats

Sonic Wall va aconseguir una identitat de marca forta i distintiva. Aquesta diferenciació va permetre al client diferenciar-se dels competidors i captar l’atenció del seu públic objectiu. Els elements visuals i els missatges de la marca van transmetre clarament les característiques, els beneficis i els avantatges competitius als clients potencials, cosa que va conduir a una millor comprensió i un interès creixent pel producte.


If you liked this project

tell us about yours

Let’s talk

Visit our portfolio to see all projects

Go to Portfolio