LinkedIn Ads


Com a agència de publicitat B2B i agència de LinkedIn, proporcionem als nostres clients leads qualificats de LinkedIn i augmentem les seves vendes, repercutint en increments de pipeline i clients potencials.


Anuncis de LinkedIn per B2B

Com a agència de publicitat B2B, analitzem l’offering i les necessitats de la teva empresa per a definir amb precisió el públic objectiu de la campanya. Per tal de generar leads i augmentar les taxes de conversió, construïm campanyes de LinkedIn tant per a awareness (Part alta de l’embut de vendes o Top of the Funnel) com per a decisió (Part baixa de l’embut de vendes o Bottom of the Funnel). Utilitzem els millors tipus de publicitat en LinkedIn (Sponsored Content & Sponsored Inmail).

Definim i entaulem un procés global per a cada campanya, començant per l’anàlisi del buyer persona i els seus corresponents pain points. Detallem amb precisió el públic objectiu o target audience de la campanya a través de la potent segmentació que ofereix LinkedIn. Així mateix treballem en l’elaboració de copies (textos) i visuals seguint recomanacions clau de LinkedIn i les millors pràctiques de LinkedIn Ads.

Una cop llançada la campanya, monitoritzem de manera contínua els resultats, amb KPIs de LinkedIn Ads com les impressions, clics, leads, etc. Així, podemo concloure si la campanya està funcionant adequadament, i, en cas necessari, realitzar els canvis necessaris. Optimitzem setmanalment la campanya per garantir al teu equip els millors resultats i acostumem a enviar un informe setmanal per a informar-te dels resultats. Tot això per a empreses de primera línia dels principals països d’Europa que obtenen campanyes de LinkedIn de qualitat per a B2B amb resultats òptims.

Beneficis de llançar anuncis de LinkedIn per la generació de leads:

· LinkedIn Ads és la xarxa social número 1 per a la generació de leads B2B, segons diversos informes, entre ells aquest de DemandWave’s. Una estratègia de B2B i de pipeline màrqueting sòlida i actual ha de contemplar LinkedIn.

· El 80% dels leads B2B es generen a través de LinkedIn, segons el mateix LinkedIn. Aquesta estadística corrobora l’afirmació anterior. És per això que tenim clients satisfets després de llançar campanyes de LinkedIn Ads.

· La plataforma de LinkedIn ofereix l’oportunitat d’obtenir nous clients, ja que la mateixa confirma que 4 de cada 5 usuaris impulsen les decisions del seu negoci sobre la base de la mateixa plataforma.

· La teva empresa pot treballar amb Gotoclient, agència especialitzada en LinkedIn i amb àmplia experiència, per a construir una campanya en LinkedIn i generar leads de qualitat.


Més amb la guia definitiva de LinkedIn Ads

Veure guia

Descobreix la taula de preus

Veure preus