Inbound Marketing

Com a agència d’Inbound Marketing generem leads de qualitat, amb l’objectiu d’adquirir nous clients potencials. Som experts en estratègies d’inbound marketing B2B o màrqueting d’atracció i usem les millors eines d’automatització del màrqueting.


Empresa d’Inbound Marketing B2B

Som una agència partner de Hubspot i d’Adobe Campaign amb més de 10 anys d’experiència amb clients de múltiples sectors. El nostre expertise en estratègia d’ inbound marketing B2B, automatització i alineació entre els departaments de marketing i vendes (smarketing o sales and marmeting alignment) ha facilitat que les campanyes dels nostres clients obtinguin resultats òptims. Per això, confien en la qualitat i el compromís del nostre treball.

Els serveis de inbound màrqueting B2B que oferim al teu equip comprenen tot el procés del desenvolupament de l’estratègia fins a la seva implementació. Primerament, definim el Buyer Persona i el target audience o públic objectiu de la teva empresa per a després desenvolupar l’estratègia del Buyer Journey en cadascuna de les fases (awareness, consideration i decision o descobriment, consideració i decisió). En aquest punt analitzem i executem l’estratègia de contingut i ofertes de inbound marketing per a cadascuna de les fases, on es defineixen també els canals de comunicació. Aquests poden ser articles de blog, landing pages o pàgines d’aterratge, thank you pages o pàgines d’agraïment, guies, calculadores, ebooks, amb la seva corresponent amplificació via xarxes socials e email.

Utilitzem les eines apropiades per a l’automatització de marketing per tal de garantir els millors resultats. Després de distribuir el contingut, analitzem els resultats a través de mètriques com a clics, leads, conversions, entre altres, per a comprovar que la campanya presenta resultats eficients. És essencial tenir en compte a tots els usuaris de cada fase del flow per a incrementar el nombre de clients potencials.

Avantatges de l’Inbound Marketing:

· Segons un estudi realitzat per Hubspot, el 72% de les empreses han incrementat els leads gràcies a l’inbound marketing.

· El 75% de les empreses considera que l’estratègia d’inbound marketing és efectiva, segons Hubspot.

· Hubspot verifica que el 53% de les empreses ha donat un ROI superior a través d’una estratègia d’inbound marketing. Per contra, un 16% indica que el outbound marketing ha aportat un major ROI.

· Sales Force afirma que el 85% dels usuaris, tant B2B com B2C, investiguen de manera online abans de realitzar alguna compra. Busquen la informació a través del propi website (74%), el correu electrònic (43%), les xarxes socials (38%) i les aplicacions mòbils (36%). Per tant, es pot confirmar que elaborar una estratègia de inbound marketing aporta resultats de qualitat en comparació al outbound marketing.

· Com a agència d’inbound marketing ajudem a la teva empresa en l’execució d’una estratègia d’inbound marketing 360 per a adquirir nous clients potencials.


Descobreix la taula de preus

Veure preus