Serveis


LinkedIn Ads

Com a agència de publicitat B2B els anuncis de LinkedIn per B2B son una peça clau dels nostres serveis. Gestionem campanyes de LinkedIn tant per les fases d’awareness (descubriment, per a la part alta de l’embut de vendes o top of the funnel), com de decisió (per a la part baixa de l’embut o bottom of the funnel), amb anuncis de LinkedIn per a generar leads. Els nostres anuncis de Linkedin per a B2B maximitzen les taxes de conversió, aplicant els millors tipus i formats de publicitat a LinkedIn (contingut esponsoritzat o sponsored content, sponsored messaging o missatges esponsoritzats).

Més de 10 campanyes europees multipaís des de l’inici de la crisi del COVID-19 avalen la nostra efectivitat com a agència de LinkedIn Ads, generant leads de qualitat durant la nova normalitat.

Conèixer més

Generació de leads B2B

Els nostres serveis de generació de leads de qualitat estan orientats al valor per a les nostres empreses clients. Som una de les millors agències de generació de leads B2B. Comencem des de l’estratègia: perfil de client ideal (Ideal Customer Profile), construcció del Buyer Persona, posicionament, oferta de valor, missatges (messaging) i canals. En la fase d’execució integrem: generació de leads, lead nurturing, generació de leads de qualitat, optimització de campanyes, maximització de la taxa de conversió i altres tipus de KPIs i mètriques que els nostres experts en generació de leads B2B gestionen. Com a agència de generació de leads B2B gestionem múltiples campanyes per any.

Conèixer més

Inbound Marketing B2B

Com a agència d’inbound marketing B2B, som tant agència de HubSpot como d’Adobe Campaign. Desenvolupem serveis d’inbound marketing B2B amb eines d’automatització del màrqueting i les estratègies adequades. Treballem tant en l’adquisición de clients com en el nurturing i la generació de leads basada en CRM. Els nostres serveis d’inbound marketing abracen des de la definició del Buyer Persona, la definició del Buyer Journey, el desenvolupament de l’estratègia d’inbound marketing, la construcció de les eines adequades per a cada fase del procés de compra (Buyer Journey): descubriment o awareness, consideració i decisió, la generació d’ofertes d’inbound marketing, la integració amb CRM i la configuració i implementació de les estratègies comunicatives adequades. Per tal d’assegurar l’obtenció dels beneficis de les campanyes d’inbound marketing, treballem també en l’aliniació entre marketing i ventes (smarketing)

Conèixer més

Programes de fidelització

Com a agència de canal, desenvolupem programes de fidelització de canal per a canals unattended o unmanaged. Això permet a marques i fabricants maximitzar els seus fons MDF, market development funds, o fons Co-op, a més de desenvolupar eines per lluitar contra el mercat paral·lel o mercat gris. Amb els profunds canvis sorgits en els canals de distribució indirectes a causa de la nova normalitat post-COVID-19, els programes d’incentius de canal adquireixen una importància estratègica.

Conèixer més

Promocions B2B i per consumidors

Som una de les millors agències de promocions de vendes a Europa. Els nostres serveis promocionals integren tot tipus de promocions B2B i per al consum: promocions d’activació de vendes, promocions Cashback, plans renovi, organització de concursos, compra i prova, prova i compra i altres tipus de promocions diferides. El nostre software promocional, RunRunPromos, gestiona més de 140 tipus diferents de promocions de redempció i ens permet desenvolupar un alt nivell de servei i de gestió del risc de promocions. Amb l’augment de la necessitat d’activació de vendes en retail i clients B2B causa de la nova normalitat post-COVID-19 el màrqueting de promocions adquireix una importància molt significativa.

Conèixer més

Tallers, cursos i consultoria

Disposem d’una sèrie de cursos i de tallers online: cursos de generació de leads B2B per a empreses, cursos online de LinkedIn Ads, cursos d’inbound màrqueting per a empreses, tallers generació de leads B2B i tallers inbound màrqueting. Com a consultora de LinkedIn Ads també proveïm assessorament sobre campanyes ja implementades.

Conèixer més

Descobriu més informació sobre el nou portfoli de serveis amb aquestes preguntes i respostes

Q&A

Per què aquesta nova cartera de serveis? Llegeix la carta de Director Manager de Gotoclient

Carta