The Campari Academy

Inbound marketing per a bartenders

El problema

Acabada de sortir al mercat, la Campari Academy necessitava guanyar tracció en l’entorn dels bartenders, al mercat espanyol.

Tens un repte semblant? Parlem-ne!

Els objectius

Era crític que en un curt lapse de temps l’acadèmia s’erigís en una de les principals referencies del mercat espanyol.

Visita la Campari Academy

El Pla

Vàrem crear un pla estratègic d’inbound màrqueting que integrava les principals àrees de la disciplina, amb un potent mix d’ofertes online i offline, totalment alineades amb els objectius del Gruppo Campari.

Consulta la nostra guia d’inbound màrqueting


Els resultats

+45% trànsit web en 3 mesos

+75% en nombre de membres en 6 meses

+20% en la comunitat de Facebook en 6 mesos

+15% en comunitat d’Instagram en 3 mesos


If you liked this project

tell us about yours

Let’s talk

Visit our portfolio to see all projects

Go to Portfolio