Goufone

B2B Lead Generation + LinkedIn Ads

El problema

Quan el nostre client, Goufone, es va acostar a la nostra agència per demanar ajuda amb la seva campanya B2B, es van enfrontar a diversos reptes. Goufone necessitava captar l’atenció dels seus clients potencials i crear una sensació d’urgència per generar conversions. Convèncer els clients potencials perquè prenguessin una decisió de compra ràpidament era fonamental.

Similar issue? Talk to us!

Els objectius

Necessitàvem crear una oferta atractiva que atregués directament als clients potencials de Goufone i els obligués a prendre mesures immediates. Això va requerir una consideració acurada i una comprensió de les necessitats i els punts dolorosos del públic objectiu.

Project website link

El pla

Acords amb associacions:
Per establir credibilitat i ampliar l’abast de Goufone, vam formar associacions estratègiques amb associacions del sector. Aquesta col·laboració ens va permetre aprofitar les seves xarxes establertes i relacionar-nos amb un públic molt rellevant.
A més, hem creat activitats atractives de LinkedIn. En oferir constantment informació valuosa i posicionar Goufone com a líder del sector, vam captar l’atenció dels clients potencials i els vam impulsar a prendre mesures.

Read our inbound marketing guide


Els resultats

A través de la nostra col·laboració, els acords d’associació de Goufone i la presència activa de LinkedIn els van posicionar com a actors del sector de confiança i creïbles. Això va reforçar la seva reputació i va crear confiança entre el seu públic objectiu, fet que va augmentar la confiança en els seus serveis.


If you liked this project

tell us about yours

Let’s talk

Visit our portfolio to see all projects

Go to Portfolio